گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۹۷ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۳۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۶۹۸ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۸۶۲۸۲ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٧ - ۳۰۶۲ مورد

شرح وظایف


وظایف مسئول پایگاه

-        تنظیم برنامه شیفت کارکنان پایگاه مربوطه

-        نظارت برعملکردکارکنان پایگاه مربوطه

-        آموزش وآشناکردن نیروهای جدیدباتجهیزات،شرح وظایف ومسئولیتهای اورژانس وکارکنان

-        تکمیل دفاترپایگاه مربوطه

-        پاسخگویی به کلیه موارد گزارشات وشکایات مرکزازکارکنان پایگاه مربوطه یابالعکس

-        تهیه دفترگزارش روزانه جهت ثبت گزارشات روزانه پایگاه مربوطه

-        تهیه گزارش جامع سالیانه ازوضعیت عمومی پایگاه مربوطه (وضعیت بناوساختمانی ،وضعیت وسایل رفاهی پایگاه مربوطه..)

-        آنالیزدقیق اطلاعات موردلزوم به تفکیک مواردوقوع(لغوماموریت 19-10،انتقال قبل ازرسیدن کد32-10،درمان سرپایی وعدم نیازبه انتقال بیمار به مرکزدرمانی29-10 )

-        اعلام آمارهای اعزام به صحنه تصادف وثبت نتیجه آن به تفکیک کدوتکنسین وشیفت

-        آنالیز موارد CPRموفق به تفکیک شیفت وکدوتکنسین

-        کنترل ونظارت برداروها وتجهیزات مصرفی پایگاه مربوطه وثبت مواردجایگزین

-        ثبت تعدادماموریتهای انجام شده توسط آمبولانسهای پایگاه مربوطه درخارج ازمحدوده منطقه عملیاتی باذکر علت

-        ثبت وانجام اقدامات لازم جهت تعمیرخرابی آمبولانس ها(7-10)به همراه علت ونتیجه به تفکیک تکنسین ،شیفت وپایگاه

-        کنترل کیلومترهای طی شده وتناسب آن باماموریت های انجام شده

-        نظارت بروضعیت فنی آمبولانسهااعم ازآلارم،چراغ گردان ،راهنما،چراغ های جلو وداخل کابین،آمپربنزین وهماهنگی بااداره مربوطه جهت رفع نقایص

-        اعلام مواردتصادف آمبولانسها

-        دریافت اقلام دارویی وغیردارویی ازاداره

-        پیگیری ورودوخروج کدبه تعمیرگاه

-        نظارت برتمیزبودن کدها وتجهیزات داخل آن

-        نظارت برنظافت پایگاه

 مسئولیتها: 

-        حضوربه موقع درمحل کاروعدم ترک آن درساعات موظفی

-        پوشیدن یونیفرم کار

-        آمادگی کامل برای انجام ماموریت درتمامی ساعات موظفی

 

جستجو
آرم اورژانس115 (۸۱۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...